Hvem kontakter jeg hvornår?

Mangler

Oplever du mangler i boligen, som ikke kan afhjælpes med almindelig vedligeholdelse, skal du kontakte Vinding Gruppen A/S . Kontakter du ikke Vinding Gruppen A/S i dette tilfælde, kan Vinding Gruppen A/S ikke påtage sig ansvar for eventuelle følgeskader, såfremt mulighed for rettidig udbedring ikke gives.

Vand, varme og ventilation

Oplever du driftsforstyrrelser med de tekniske anlæg, som forsyner din bolig, skal du kontakteVinding Gruppen A/S.

Hårde hvidevarer

Oplever du problemer med de hårde hvidevarer, som er installeret i boligen, skal du kontakte leverandøren af produktet direkte. Disse produkter er omfattet af købeloven og har en garantiperiode på to år fra indflytningsdato.

For hvidevares vedkommende, kan det anbefales at notere produkt- og serienumre samt leverandør oplysninger straks ved indflytning. Etiketterne der er monteret på hvidevarerne, hvor de nævnte oplysningerne står noteret, bliver slidte og ulæselige med tiden. Find dokument til oplysninger her.

Telefoni, bredbånd, TV og elforsyning

Ved problemer med leverancen af disse forsyninger, kontaktes leverandørerne direkte.

Adresse og telefonliste

 

Administration & Drift Vinding Gruppen A/S
Vindingvej 2A
7100 Vejle
ts@vinding-gruppen.dk

+45 75 85 88 11

+45 76 40 82 64

Affaldsservice

Køge Kommune

Torvet 1, 4600 Køge

Affald og genbrug
koege.dk/borger/Affald-og-genbrug.aspx

+45 56 67 67 67
Kabel TV/ Bredbånd Fibia P/S (udbydes via Waooo)
Hovedgaden 36
4520 Svinninge
fibia.dk
+45 70 29 24 44
Vand- og varmeforsyning Klar Forsyning A/S

Revlen 2
4600 Køge

klarforsyning.dk

+45 56 65 22 22
Kundeservice:
Man.-tors.: 09:00-15:30
Fredag: 09:00-12:00
Elforsyning SEAS-NVE

Hovedgaden 36

4520 Svinninge.
seas-nve.dk

+45 70 29 29 29
Hvidevarer
Servicebutik:
Siemens Hvidevareservice
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Servicebutikkens åbningstid:
man.-tor.: kl. 8.00-16.00
fre.: kl. 9.00-14.30
+45 44 89 80 28
Man.-tor.: kl. 8.00 – 16.30
Fre.: kl. 9.00 – 15.00